Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij XLspeelgoed als leverancier van producten optreedt. 

1.2 XLspeelgoed handelt onder de domeinnamen www.XLspeelgoed.nl , www.buitenspeelgoedXL.nl , www.XLhoutenspeelgoed.ml en www.groot-houten-speelgoed.nl

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van XLspeelgoed zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. XLspeelgoed heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

3. Overeenkomst

3.1 De koopovereenkomst tussen XLspeelgoed en koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond.

4. Prijzen

 4.1 Alle prijzen zijn 'Ex Warehouse', dat wil zeggen, uit onze magazijnen. inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief bezorgkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

5. Afzetgebied

5.1 Het koopcontract kan slechts in het Nederlands worden afgesloten.

 6. Bezorgkosten producten

6.1 Alle prijzen van de producten op deze site, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie, zijn exclusief bezorgkosten.

7. Levering

7.1 XLspeelgoed hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen deze termijn op het opgegeven afleveradres geleverd worden, heeft de koper de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden.

7.2 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. XLspeelgoed is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

7.3 Aflevering geschiedt 'Ex Warehouse', dat wil zeggen, uit onze magazijnen. XLspeelgoed zorgt voor bezorging ter post of verzending op enige andere wijze ter keuze van XLspeelgoed. De eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn.

7.4 XLspeelgoed is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door XLspeelgoed gedragen.

7.5 Bij een bestelling betaalt de koper bezorgkosten (zie Informatie bezorgen) per afleveradres.

8. Betalen; XLspeelgoed biedt verschillende manieren, zoals iDEAL , bankoverschrijving, betaling via AfterPay en Mister Cash

8.1 iDEAL betekent dat de koper via de site van XLspeelgoed rechtstreeks gelinkt wordt naar het betaalsysteem van uw eigen bank. Hier logt u in op de manier zoals u dat gewent bent. De betalingsgegevens staan reeds klaar. Als uw betaling is afgerond krijgt u hiervan een bevestigingsmail. De bestelling wordt verzonden als de betaling binnen is.

8.2 bankoverschrijving, u zorgt zelf voor betaling op onze bankrekeningnummer 10.51.18.397 t.n.v. XLspeelgoed.nl ondervermelding van het bestelnummer. De bestelling wordt verzonden als de betaling binnen is.

8.3 betaling via AfterPay

Met AfterPay kunt u veilig en gemakkelijk met de bekende acceptgiro betalen na ontvangst van het door u bestelde product. AfterPay maakt gebruik van een digitale acceptgiro die u per mail ontvangt, de papieren acceptgiro, of een eenmalige automatische incasso. AfterPay voert voor XLspeelgoed het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een digitale factuur van AfterPay via e-mail ontvangt om het gekochte product te betalen.

Ter goedkeuring van uw verzoek om te betalen met acceptgiro voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met acceptgiro niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode. U kunt bij vragen altijd contact met AfterPay opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het consumentendeel van de AfterPay website.

8.4 Mister Cash. Met Mr Cash kunnen Belgische rekeninghouders online aankopen doen middels hun betaalpas. De veiligheid en betrouwbaarheid zijn absoluut gegarandeerd. Belgische klanten die bankieren bij de banken: Dexia, Fortis, ING, FINTRO, KBC, CBC, AXA Bank, en VDK Spaarbank kunnen via Mister Cash/Bancontact eenvoudig online betalingen verrichten.

9. Retour producten

9.1 Producten kunnen met opgaaf van redenen binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres worden geruild en/of retour genomen, mits de koper de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt, onbeschadigd is en in de originele verpakking verkeert. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient de koper binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@xlspeelgoed.nl en het product binnen 7 werkdagen terug te sturen. De kosten van verzending zijn voor rekening van de koper.

9.2 Wanneer de koper een kapot product heeft ontvangen, wordt deze door XLspeelgoed kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits de koper de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De koper heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient de koper binnen 24 uur na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@xlspeelgoed.nl

9.3 Wanneer de koper in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door XLspeelgoed kosteloos omgeruild voor het door de koper bestelde product mits de koper de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De koper heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient de koper binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@xlspeelgoed.nl

9.4 Uitgesloten van garantie zijn natuurlijke oneffenheden, noesten, breuken en scheuren. Beschadigingen als gevolg van het doorsturen of zelf transporteren van producten.

 9.5 Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt het door de koper betaalde bedrag binnen 14 dagen op de bank-of girorekening gestort. De koper dient hierover altijd contact op te nemen met info@xlspeelgoed.nl

9.6 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de bovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen. Als het retourartikel niet goed in de originele verpakking (doos én transportdoos of inpakpapier) en samen met de originele factuur is teruggestuurd of als het retourartikel geen productiefout vertoont, vervallen bovenstaande rechten van de koper en blijft de aankoop eigendom van de koper. De koper kan tegen betaling van de bezorgkosten, de aankoop weer door XLspeelgoed teruggestuurd krijgen.

9.7 Indien de koper een artikel binnen 7 werkdagen ruilt, in het geval van foutieve levering en/of beschadigingen, zijn de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van XLspeelgoed. Indien de koper het teruggestuurde artikel ruilt voor een ander artikel, dient de koper, indien van toepassing, voor dit andere artikel bezorgkosten te betalen. Indien de koper de gehele of gedeeltelijke bestelling na de 7 werkdagen op zicht-termijn herroept of het retourartikel geen productiefout heeft, zijn de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van de koper.

9.8 De bestelling wordt maximaal 2 keer overdag bij de koper aangeboden. Mocht daarna nog steeds niemand op het afleveradres aanwezig zijn, laat de chauffeur eventueel een berichtkaart achter met het verzoek contact op te nemen om een afspraak te maken de bestelling af te leveren. Hier heeft de koper een week de tijd voor, daarna gaat de bestelling automatisch naar XLspeelgoed retour. De koper kan daarna de bestelling nogmaals laten bezorgen. Hiervoor betaalt de koper € 7,95 extra gemaakte retour- en bezorgkosten.

9.9 De kosten voor het terugsturen van een artikel na de zichttermijn van 7 werkdagen komen altijd voor rekening van de koper.

10.Garantie

10.1 Op alle geleverde producten van XLspeelgoed gelden garantietermijnen die uitgebreid in art. 9 van de aankoopvoorwaarden worden beschreven.

11. Schadevergoeding

11.1 XLspeelgoed kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

11.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van XLspeelgoed komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.

11.3 XLspeelgoed is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

11.4 Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van XLspeelgoed ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen XLspeelgoed en de koper is Nederlands recht van toepassing

12.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien XLspeelgoed daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van XLspeelgoed of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.

13. Nederlandse tekst prevaleert

13.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan. 14. Prijzen 14.1 Xlspeelgoed kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.


Aanbiedingen